MHilarius kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt
van de diensten van MHilarius, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of bij het afrekenen op de website aan MHilarius verstrekt.

MHilarius kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam 
– Je adresgegevens
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Gegevens over uw activiteiten op het platform

persoonsgegevens die worden verwerkt

WAAROM MHILARIUS GEGEVENS NODIG HEEFT

MHilarius verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. De gegevens zijn ook nodig om het mogelijk te maken om producten uit de online shop aan te schaffen en deze naar je op te sturen. Daarnaast kan MHilarius jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MHILARIUS GEGEVENS BEWAART

MHilarius bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.
Indien er wel een overeenkomst gesloten is bewaard MHilarius de gegevens minimaal 7 jaar, vanwege de belastingwetgeving.

DELEN MET ANDEREN

MHilarius verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MHilarius worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MHilarius gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en te monitoren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MHilarius maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MHilarius te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MHilarius heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mhilarius.nl. MHilarius zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MHilarius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MHilarius e maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door MHilarius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MHilarius op via info@mhilarius.nl. 

Contact

MHilarius is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Hofgeesterweg 51, 1991 AC Velserbroek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66598656
Telefoon: +31619246202
E-mailadres: info@mhilarius.nl